Jsme systémový integrátor. Jednou z našich hlavních kompetencí je zavádění principů Industry 4.0 na logistických depech. Zde je nedílnou součástí Industry4.0 integrace autonomních robotických sorterů, transporterů klecí a palet.

Zájem o autonomní roboty roste geometrickou řadou. Týká se to vedle oblasti sortingu, kde má takové řešení velkou přidanou hodnotu pro zákazníky potýkající se s nedostatkem plochy pro třídění, také transportu klecí s vytříděnými balíky i transportu celých palet autonomními roboty.

Výhody autonomního robotického sortingu jsme umocnili v našem konceptu, kterému říkáme Hybridní Sorting.


Navrhujeme a integrujeme řešení, která reflektují celkové sladění procesů - Process Flow Orchestration, jsou jednoduše programovatelná, mají krátký čas uvedení projektu do provozu (go live) a v neposlední řadě krátkou ROI.

Relevantní

TPM a rozšířená realita: správná kombinace pro skokové zvýšení eficience servisních a výrobních organizací

Propustnost celého procesu je stejná jako propustnost jeho nejužšího místa

Přinášíme na trh sortovacích řešení nový koncept. Hybridní sorting vás nasměruje  na cestu k Industry 4.0 a plné automatizaci vašich dep

Zobrazit všechny články