Oblast e-commerce letos, dle zprávy Hospodářské komory České republiky, meziročně roste o 30 procent. Nakupování přes internet se stává příjemným standardem pro více a více lidí. Uživatelé také rozšiřují škálu produktů vkládaných na e-shopech do košíků. Úměrně k tomu ale také rostou na straně prodejců náklady.

S rostoucím množstvím expedovaných zásilek a produktů rostou firmám skladové zásoby, velikost pronajaté plochy a počet zaměstnanců. Zvýšit efektivitu vyskladňování se tak stává palčivým problémem a zároveň klíčovou výzvou.

Pickování a konsolidace je personálně a časově velmi nákladným procesem  s omezeným potenciálem pro optimalizaci. To ale platí pouze v případě, že na tuto problematiku nahlížíme stávající optikou. Při změně úhlu náhledu existuje způsob, jak efektivitu vyskladňování zásilek zvýšit násobně.

Sorting jsme v oblasti e-commerce donedávna vnímali pouze jako proces sloužící k vytřiďování zásilek na doručovatele. Dnes je ale jeho uplatnění mnohem širší a využívá se i na další procesy. Pickování a konsolidace na sorterech generuje vedle zkrácení doby zpracování objednávek také výrazné snížení nákladů.

Je to progresivní řešení s velmi krátkou návratností investice a bezprostředním pozitivním dopadem na váš byznys.

Relevantní

Sorting balíků i distribuce klecí a palet. K čemu mohou být efektivně použiti autonomní roboti?

TPM a rozšířená realita: správná kombinace pro skokové zvýšení eficience servisních a výrobních organizací

Propustnost celého procesu je stejná jako propustnost jeho nejužšího místa

Zobrazit všechny články