Digitalizace postupně získává své místo také ve stravenkovém byznysu a jejich emitenti se úspěšně transformují ve Fintech společnosti. Pro nemalou část zaměstnavatelů a populace však zůstávají papírové stravenky nejoblíbenějším platidlem.

Konsolidací trhu, která proběhla v loňském roce, jsme zajistili emitentům vedle možnosti zaměřit se v budoucnu výhradně na svůj core business také konzistentní a dlouhodobě plánovatelné náklady. Ceninové poukázky tak ukazují, jak efektivně a jednoduše řešit adresnost a účelovost dávek ohroženým skupinám. Jednoduše a s minimální administrativní náročností. V neposlední řadě jsou funkčním backupem pro případ humanitárních katastrof.

Evropský boom pak zažívají dárkové šeky. Společnosti mají pro své pracovníky řadu zaměstnaneckých benefitů. Ty hrají v nemalé míře roli v rozhodování pracovníků o svém profesním směřování. Navíc obdarovat kolegy a přátelé v předvánočním čase je součástí naší kultury.

Relevantní

No items found.
Zobrazit všechny články