Naše servisní a projektové oddělení poskytuje služby v celé západní a střední Evropě. Vzdálenost mezi nejvzdálenějšími místy, kde operují naše týmy je bez mála 3000 km. To nás vedlo k potřebě najít efektivní cestu odstraňování závad a operativní řešení technických úskalí, které se objeví v průběhu instalací. Vyřešili jsme tím několik problémů. Vyvinuli jsme Total Preventive Maintenance. Nyní jsme schopni a připraveni jednoduše dát stejnou přidanou hodnotu všem servisním, logistickým, e-commerce, výrobním a montážním organizacím. V celé řadě z nich stále ještě dochází k následujícím jevům:

Reaktivní údržba

Řada společností na trhu se stále ještě zabývá reaktivní údržbou. Nemají servisní plán a proces odstranění závady započne až v momentě, kdy nastane závada. Následně dochází k objednávce interního servisu a teprve v tomto momentě zahajuje schvalovací proces na nákup náhradního dílu či jeho doplnění do skladu. Tato metoda přináší dlouhé neplánované odstávky. Ty způsobují zákazníkům násobně vyšší ztráty, než by je stála implementace smluvního zajištění údržby využívající prediktivní analýzy a preventivního servisu.

Rozvoj a sdílení technického know-how

Evropský trh trpí nedostatkem kvalitních technických pracovníků i klesající zájem o technické obory. Společnosti se trápí s transferem technického know-how na nově příchozí pracovníky a v neposlední řadě a v neposlední řadě  značnou nerovnoměrností ve zkušenostech a znalostech. Ta je způsobena nedostatečným využíváním e-learningu a sebevzdělávání, špatným sdílením vědomostí a informací mezi členy interního týmu a týmy servisních organizací. Člověk se při tom nejlépe učí a zdokonaluje rutinním opakováním úkonů. Výzvou tedy je snadná dostupnost technické informace či návodu na vyřešení technického problému s online zajištěným suportem.

Vysoké náklady

Vysoká konkurence přináší pro každou společnost tlak na snižování přímých i nepřímých nákladů. Snížení celkových nákladů na provoz (Total Costs of Operation, dále jen TCO) se tak stává nutností. Stejnou důležitost ale má eliminace technologických odstávek. Každá minuta nedostupnosti technologií a systémů přináší nejen obrovské přímé vícenáklady, ale v neposlední řadě také velké reputační riziko.

Princip našeho TPM

TPM od aeqoom je cloudová služba propojující světy interních a externích technických specialistů. Služba postavená na architektuře REST-API díky multilevel přístupovým právům umožňuje jednoduše integrovat prostředí logistických a e-commerce firem s jejich servisními partnery. Totéž platí i pro výrobní a montážní organizace. Na jednom místě budete nyní moci monitorovat, řídit, plánovat a kontrolovat jak kvalitu a úroveň služby, tak celkové náklady. Efektivní komunikaci pak podporují na straně operátorů, on-site techniků či montérů brýle s rozšířenou realitou.

Koncept řešení aeqoom TPM

Co to přinese?

Zapojení operátorů do odstraňování závad a autonomní údržby

Servisní pracovníci externích organizací tráví v průměru 50% svého času na cestě. Většinou se jedná o nejdražší specialisty. Pokusy o vzdálenou podporu mnohdy ztroskotávají na verbální schopnosti operátorů verbálně popsat chybu. Servisní organizace naopak bojují s přetížeností klíčových odborníků. Využití našeho TPM s integrovanou rozšířenou realitou řádově zkracuje rychlost odstranění závad a tím snižuje i vytíženost klíčových servisních inženýrů. Taktéž zapojení operátorů do rutinní údržby jako je mazání nebo čištění senzorů a kamer mí zásadní dopad na celkovou spolehlivost a bezporuchovost.

Prediktivní servis a plánovaná preventivní údržba

Pracujeme s prediktivní analýzou. Systém má algoritmy pro stanovení životnosti jednotlivých komponent a taktéž monitoruje provozní statistiky počtu zpracovaných kusů či odpracovaných motohodin. Díky tomu dokážeme drtivou většinu závad vyřešit předtím, než nastane incident. Zároveň dokážeme dynamicky plánovat odstávky pro provedení údržby.

Rozvoj technického know-how a vědomostní databanky

Evropský trh trpí nedostatkem kvalitních technických pracovníků i klesající zájem o technické obory. Společnosti se trápí s transferem technického know-how na nově příchozí pracovníky a v neposlední řadě a v neposlední řadě  značnou nerovnoměrností ve zkušenostech a znalostech. Ta je způsobena nedostatečným využíváním e-learningu a sebevzdělávání, špatným sdílením vědomostí a informací mezi členy interního týmu a týmy servisních organizací. Člověk se nejlépe učí a zdokonaluje rutinním opakováním úkonů.

Upgrade Management

Pracujeme s daty. Hlídáme životnost jednotlivých komponent ve všech nezbytných parametrech. V případě blížícího konce životnosti vás systém upozorní riziko a následně na na nutnost řešení. Automaticky zakládá Change Request. Správný Upgrade Management vám umožňuje lépe řídit hlavní technická rizika a výzvy a taktéž má podíl na minimalizaci servisních incidentů.

Quality Management & Monitoring

Hlídáme a vyhodnocujeme vývojové trendy v oblasti Maintenance. Tyto data transformujeme do reportingu jak managementu firem, tak servisním oddělením vašich partnerů s cílem vytvořit předpoklad vašeho dalšího růstu a vývoje vaší firmy.

Automatizované sekundární byznys procesy

Systém má taktéž dopad na snižování nákladů podpůrných byznysových procesů. Automatizace procesu incident managementu, následného objednávání interního nebo externího servisu a řešení logistiky náhradních dílů snižuje potřebu podpory administrativních pracovníků.

Zlepšení pracovní kultury a hygieny

Dostaneme pod kontrolu neočekávané incidenty. Ty vedle růstu nákladů přináší na pracoviště stres a napětí. Náš systém má tedy i dopad na celkovou atmosféru na pracovišti.

Vyšší celková eficience

Soubor výše uvedených principů se logicky promítá i do čísel. Projeví se snížením celkových nákladů na údržbu, eliminací poruch a odstávek a v neposlední řadě dojde k významnému růstu eficience. Sečteno podtrženo, pozitivním způsobem se promítne do rentability a konkurenceschopnosti vašeho byznysu.

Benefity řešení Total Preventive Maintenance od aeqoom

Jak začít?

Je to jednoduché. Stačí vyplnit kontaktní formulář. Poté vás bude kontaktovat náš konzultant, se kterým společně definujete seznam technologií, přístupová práva apod. a rozsah integrace. Službu následně integrujeme s vaším prostředím a společně nastavíme portál a samotný headset. Pak již můžete řešení používat.

Relevantní

Sorting balíků i distribuce klecí a palet. K čemu mohou být efektivně použiti autonomní roboti?

Propustnost celého procesu je stejná jako propustnost jeho nejužšího místa

Přinášíme na trh sortovacích řešení nový koncept. Hybridní sorting vás nasměruje  na cestu k Industry 4.0 a plné automatizaci vašich dep

Zobrazit všechny články