Váš zážitek z těchto stránek je naší prioritou. Proto jsou soubroy cookies používány k personalizaci obsahu a reklam, přizpůsobování vašich nastavení a analýze návštěvnosti. Více informací najdete zde.

Odpovědnost

Hodnoty, které definují
naši práci

Skupina aeqoom přispívá k rozvoji občanské společnosti i k ochraně životního prostředí.

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost firem znamená jednat odpovědně a udržitelně, a to jak sociálně, tak ekologicky. Tyto hodnoty definují naše vztahy se zákazníky i naše partnerství, způsob vzdělávání našich zaměstnanců a naše technologie.

Žijí s námi i lidé, jejichž uplatnění, životní osudy, cesty nebo zdraví nejsou ideální. Skupina aeqoom proto spolupracuje s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a podporuje vybrané projekty této nadace, které pomáhají těm, kteří to nejvíce potřebují: dětem, seniorům, lidem se zdravotním postižením, nebo sociálně znevýhodněným.

Tradičním projektem je charitativní turnaj Golf dobré vůle, jehož výtěžek pomáhá dětem s neurologickým onemocněním.

Pravidelní účastníci tohoto turnaje vědí, že zde pomáhá každá odehraná rána - jak ta dobrá, tak i špatná. Každoročně se tak, s velkým přispěním hráčů turnaje, vybere přes 180 tisíc korun. Tyto finance pomohou rodičům handicapovaných dětí s úhradou speciální pohybové terapie na vybraných klinikách.

Relevantní články

Společnost aeqoom v roce 2022 získala Cenu Olgy Havlové

3. ročník charitativního turnaje Golf dobré vůle opět pomohl dětem rekordní částkou

Proběhl 1. ročník nového charitativního projektu Golf dobré vůle, který pomáhá dětem s mozkovou obrnou

Zobrazit všechny články

V loňském roce vybráno pro Nadaci Olgy Havlovépřes 185 000 Kč

Životní prostředí

Žijeme v době, která nás vědomě učí, že veškerý komfort našeho života závisí na produkci energie. Všichni víme, že lidská činnost zanechává na naší planetě nesmazatelnou stopu. Někdy je to stopa, jejíž hloubka je čistě naší volbou a dá se ovlivnit naším chováním. Jindy je to stopa, kterou tvoříme nepřímo, společně s ostatními, prostřednictvím činností, které nedokážeme jako jedinci sami ovlivnit. Takové stopy jsou ale trvalejší a závažnější.

Skupina aeqoom si uvědomuje, že nejen zodpovědné chování jednotlivců, ale především společností a podnikatelských subjektů může vést k omezení nebo zpomalení nevratných změn na životním prostředí, které v brzké době dokáží negativně ovlivnit náš život na této planetě.

Naším cílem je být nezávislými na konvenčních zdrojích a co nejvíce využívat obnovitelné zdroje energie.

Podílet se na ekologické udržitelnosti není proces jednoduchý, ani levný. I přesto má smysl se o to snažit. Jako jednotlivci – zaměstnanci i jako obchodní skupiny – společnosti.

Prioritním cílem je redukovat uhlíkovou stopu. Skupina aeqoom dělá kroky k tomu, aby byla celá flotila firemních automobilů elektrifikována. Její větší část již využívá hybridního či čistě elektrického pohonu. Podíl těchto vozů se však v následujících letech bude zvyšovat.

Relevantní články

No items found.
Zobrazit všechny články

Máme jen jednu Zemi. Proto ji chráníme.