Váš zážitek z těchto stránek je naší prioritou. Proto jsou soubroy cookies používány k personalizaci obsahu a reklam, přizpůsobování vašich nastavení a analýze návštěvnosti. Více informací najdete zde.

Odpovědnost

Hodnoty, které definují
naši práci

Skupina aeqoom přispívá k rozvoji občanské společnosti i k ochraně životního prostředí.

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost firem znamená jednat odpovědně a udržitelně, a to nejen v oblasti sociální, ale i z pohledu ekologie. Tyto hodnoty definují vztahy všech společností skupiny aeqoom se zákazníky, jejich partnerství, způsob vzdělávání zaměstnanců a využívané technologie.

Pokud jde o sociální cítění a podporu, všichni víme, že  s námi žijí i lidé, jejichž uplatnění, životní osudy, cesty nebo zdraví nejsou ideální. Aby skupina aeqoom zmírnila jejich strasti, spolupracuje s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a podporuje vybrané projekty, které pomáhají těm, kteří to nejvíce potřebují: dětem, seniorům, lidem se zdravotním postižením, nebo sociálně znevýhodněným.

Tradičním projektem je každoroční charitativní turnaj Golf dobré vůle, jehož výtěžek jde na pomoc dětem s neurologickým onemocněním.

Pravidelní účastníci tohoto turnaje dobře vědí, že zde pomáhá každá odehraná rána – jak ta dobrá, tak i špatná. Každoročně se tak, s velkým přispěním hráčů turnaje, vybere přes 180 tisíc korun na dobrou věc. Tyto finance pomohou rodičům handicapovaných dětí s úhradou speciální pohybové terapie na vybraných klinikách.

Relevantní články

Společnost aeqoom v roce 2022 získala Cenu Olgy Havlové

3. ročník charitativního turnaje Golf dobré vůle opět pomohl dětem rekordní částkou

Proběhl 1. ročník nového charitativního projektu Golf dobré vůle, který pomáhá dětem s mozkovou obrnou

Zobrazit všechny články

V loňském roce vybráno pro Nadaci Olgy Havlovépřes 185 000 Kč

Životní prostředí

Žijeme v době, která nás vědomě učí, že veškerý komfort našeho života závisí na produkci energie. Všichni víme, že lidská činnost zanechává na naší planetě nesmazatelnou stopu. Někdy je to stopa, jejíž hloubka je čistě naší volbou a dá se ovlivnit naším dalším chováním. Jindy je to stopa, kterou tvoříme nepřímo, společně s ostatními, prostřednictvím činností, které nedokážeme jako jedinci sami ovlivnit. Takové stopy jsou však trvalejšího a závažnějšího rázu.

Skupina aeqoom si je velmi dobře vědoma, že zodpovědné chování nejen jednotlivců, ale především společností a podnikatelských subjektů, může přispět k omezení nebo zpomalení nevratných změn na životním prostředí. Jejich neřešení by totiž mohlo ovlivnit život společnosti jako celku na této planetě silně negativním způsobem.

Naším cílem je dosáhnout nezávislosti na tradičních zdrojích a co nejvíce využívat obnovitelné zdroje energie.

Podílet se na ekologické udržitelnosti není proces jednoduchý, ani levný. Jedná se o celospolečenské téma, které rezonuje a je nutné se jím zabývat. I přes všechny překážky má smysl přistupovat k planetě Zemi s láskou a snažit se ji uchovat i pro budoucí generace.

Prioritním cílem skupiny aeqoom je v rámci svého podnikání redukovat uhlíkovou stopu. I proto dělá kroky k tomu, aby měla celou flotilu firemních automobilů elektrifikovánu. Její větší část již využívá hybridního či čistě elektrického pohonu a podíl těchto vozů se v následujících letech bude ještě zvyšovat.

Relevantní články

No items found.
Zobrazit všechny články

Máme jen jednu Zemi. Proto ji chráníme.